top of page

PROMOTION

REVIEW

ปรับรูปหน้า || กระชับรูขุมขน || หน้าใส
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ยีนส์ สภาพผิว และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย