top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

"สาระความรู้จากคุณหมอพลอย" เครื่อง HIFU


เครื่อง HIFU

เครื่อง HIFU high-intensity focused ultrasound เป็นเครื่องที่ใช้คลื่นพลังงานแรงสูงของคลื่น Ultrasound ลงผิวหนังชั้น Smas แล้วไปกระตุ้นทำให้ชั้น Smas หดตัวทำให้หน้ายกขึ้น

ความลึกของหัวเครื่อง คือ 4.5 มม. กับ 3.0 มม.

ความลึก 4.5 มม. ทำให้หน้ายกขึ้น

ความลึก 3.0 มม. เป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนที่ใต้ชั้นผิว

ส่วนเครื่องที่คลินิกนำมาใช้คือเครื่อง VELO HIFU เป็น hifu single short ซึ่ง hifu ทั่วๆ ไปจะเห็นผลหลังทำ 10% ไม่ได้เห็นผลทันทีต้องรอประมาณ 1-2 เดือน แต่ถ้าเป็นเครื่อง VELO HIFU หลังทำจะเห็นผลเลยประมาณ 30-40% ซึ่งเห็นผลได้เยอะกว่า hifu ตัวอื่นเพราะเห็นผลได้ค่อนข้างเร็ว ส่วนความเจ็บ VELO HIFU จะสมูทกว่า เจ็บน้อยกว่า เพราะเหมือนเราแค่นวดๆ หน้า ไม่เหมือน HIFU ตัวอื่นที่ยิงเป็นช็อตๆ ไป หลังทำเสร็จก็ทำทุกอย่างได้ปกติอาจจะมีหน้าแดงในบางท่าน

*single short เป็นเทคนิคแบบใหม่ซึ่งมันจะสามารถเข้าไปในตำแหน่งที่เข้าได้ยาก เช่น บริเวณรอบตา บริเวณหน้าผาก (เจ็บตัวน้อยกว่า)


472 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page